Close
18. 3. 2020

EVROPSKÉ BURZY ZŮSTANOU OTEVŘENÉ

Členské organizace FESE, tedy burzy cenných papírů z celé Evropy, nejsou imunní vůči dopadům rychlého šíření Covid-19 a jeho projevům v ekonomickém prostředí. Situace sice pro burzy představuje výzvu, ale je důležité, aby trhy zůstaly otevřené.

Regulované akciové trhy plní sociální a ekonomickou funkci, která musí v obdobích nejistoty přetrvat. Burzy hrají klíčovou roli v tvorbě cen, transparentnosti a likviditě. Zamezit jim v plnění této role by mělo obrovský dopad nejen na ekonomiku, ale také na celou společnost.

Tyto funkce prošly v minulosti zkouškami, kupříkladu během finanční krize, kdy jiné zdroje likvidity vyschly, avšak burzovní trhy nadále úspěšně fungovaly. Nyní je to totéž: burzy by měly zůstat v provozu, aby byla udržena důvěra.

Hlavními zásadami členů FESE jsou nadále transparentnost a objektivita, zejména v tomto období nejistoty.

Evropské burzy jsou a měly by zůstat vždy otevřené, aby byla transparentně a bezpečně zajištěna integrita a férovost.

  1. Z technického a provozního hlediska to znamená: Trhy by měly nadále fungovat spořádaně a transparentně navzdory extrémním obchodním podmínkám způsobeným koronavirovou krizí. Kontrolní mechanismy a automatické pojistky fungují normálně a s dostatečnou flexibilitou na to, aby bylo vyhověno tržní poptávce. Byly aktivovány pohotovostní plány, které zajistí, že všechno bude fungovat tak, jak bylo zamýšleno, a to včetně protokolu pro práci z domova.
     
  2. Řádné fungování finančních trhů: Neustálý příliv zpráv vede investory k průběžné úpravě ocenění cenných papírů a vytváří potřebu dynamického vyvažování portfolií. Očekává se, že stávající krize nadále povede k nepříznivým zprávám (například rozhodnutí o uzavření oblastí), ale i k těm pozitivním (např. významné plány státní podpory). Investoři se musejí adaptovat na měnící se ekonomické podmínky. Kontrolní mechanismy, které fungují na obchodních platformách, jsou za takto nestálého tržního prostředí ještě důležitější a tyto pojistky umožňují investorům absorbovat nové informace. Obecně řečeno musí oceňování rizik napříč třídami aktiv zůstat transparentní, přístupné a spolehlivé, aby investoři mohli oceňovat portfolia a činit za těchto volatilních podmínek informovaná rozhodnutí o investicích a zajištění.
     
  3. Smluvní aspekty: Uzavření trhů by vedlo k různým procyklickým smluvním doložkám v široké škále finančních, a dokonce i provozních kontraktů. Tyto potenciální, neohraničené dopady by mohly vést k nepředvídatelnému počtu selhání. Například derivátové kontrakty jsou brány jako spolehlivé pouze za situace, kdy jsou k dispozici spolehlivé referenční ceny, umožňující vypořádávání těchto kontraktů. Tyto nástroje jsou často používány k zajištění na OTC trzích, například na úvěrových trzích. Uzavření regulovaných (oficiálních) trhů by mělo zásadní dopad na celou řadu OTC trhů kvůli nemožnosti využívat klíčové prostředky k zajišťování pozic, což by mělo rozsáhlé důsledky na celý risk management.
     
  4. Regulatorní dopady, soudní spory a dopady na drobné investory: Uzavření trhů by vedlo k výrazné expanzi všech možných mimotržních bilaterálních obchodů mimo transparentní obchodní platformy a bez ochrany, která je na nich k dispozici. Taková situace by dolehla na všechny investory. Drobní investoři by však byli nejvíce poškozeni, kdyby se profesionální investoři uchýlili k takto neprůhledným dohodám, jelikož by mohli své pozice upravit až poté, co by se otevřely referenční regulované trhy.

Uzavření trhů by nezměnilo nic na podstatě tržní volatility. Jen by odstranilo transparentnost investorských nálad a zhoršilo přístup k penězům. To vše by znásobilo stávající tržní nejistotu a vedlo by to k nežádoucímu zhoršení výsledků.

Členové FESE nadále bedlivě sledují vývoj ve světě i v Evropě a budou pracovat na tom, aby se v Evropě vždy udrželo bezpečné, transparentní a férové tržní prostředí.