Zavřít

Program na podporu tvorby nezávislých analýz

Burza cenných papírů Praha se rozhodla podpořit tvorbu nezávislých analýz na vybrané emise akcií a vyhlašuje tzv. Research Support Program (RSP). Jde o program na podporu tvorby analýz u akcií, které nejsou dostatečně analyticky pokryty, anebo nejsou analyticky pokryty vůbec, přičemž současně u takovýchto akcií existuje předpoklad, že zlepšené analytické pokrytí zvýší zájem investorů o danou emisi.  

Program je určen pro všechny subjekty, které splňují níže uvedené podmínky: 

  • Člen burzy nebo autorizovaný analytik trhu START
  • Prokazatelné zkušenosti s tvorbou ECM analýz – subjekt již analyticky pokrývá jiné emise akcií přijaté k obchodování na některý z trhů burzy, anebo emise přijaté k obchodování na jiném regulovaném či v mnohostranném obchodním systému v ČR nebo v zahraničí
  • Schopnost vytvářet analýzy v českém jazyce (případně zajistit ověřený překlad, pokud primární analýza vznikne v jiném jazyce) 
  • Subjekt nebo jeho spřízněné společnosti doposud vybranou emisi nepokrývá, a to ani v jiné jazykové mutaci

Každý subjekt, který se do programu zapojí, může v rámci programu analyticky pokrývat max. 2 akciové emise ze seznamu, který publikuje burza. Poté, co některá z emisí získá 2 nová analytická pokrytí, je ze seznamu dostupných titulů vyřazena.  

O analytické pokrytí vybrané emise je možné se přihlásit formálním emailem zaslaným na adresu: fischerova@pse.cz. V mailu je nutné uvést název vybrané emise/emisí.   

Burza následně potvrdí dostupnost vybrané emise/emisí a zašle zájemci návrh písemné smlouvy. Smluvní spolupráce následně probíhá za následujících podmínek: 

  • Odměna za zapojení do RSP je splatná bezprostředně po uzavření smlouvy – dle podmínek uvedených ve smlouvě 
  • Analýza a všechny její průběžné aktualizace budou zveřejněny na stránkách burzy a budou rovněž volně k dispozici všem uživatelům stránek burzy. Rovněž budou k dispozici emitentovi pro zveřejnění na IR stránkách
  • Analýza bude uveřejněna bezodkladně poté, co bude zaslána v elektronické podobě na kontaktní adresu burzy

Seznam emisí, které jsou zařazeny do RSP: 

TMR (SK1120010287)
Photon Energy (NL0010391108)
Karo (CZ0009008819)
Prabos (CZ0005131318)
Primoco (CZ0005135970)