Zavřít

Orgány a struktura burzy

Schéma:
Petr KOBLIC
Generální ředitel Burzy cenných papírů Praha

Člen představenstva společnosti Wiener Börse
Předseda představenstva společnosti Centrální depozitář cenných papírů
Předseda burzovní komory společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE
Prezident Evropské federace burz (FESE)

Působení na kapitálovém trhu:
od 2004: Burza cenných papírů Praha
2003 - 2004: HVB Bank Czech Republic
1998 - 2003: CA IB Securities
1997 - 1998: Patria Finance
1993 - 1997: Živnostenská banka


Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem burzy.

Akcionáři burzy
Největším akcionářem je Wiener Börse AG, Wallnerstrasse 8, P.O. Box 192, A 1010 Wien (Vídeň), která drží 99,543 % akcií.

Dozorčí rada

Dozorčí rada je volena valnou hromadou a dohlíží na výkon působnosti burzovní komory a na uskutečňování činnosti burzy. Podrobný popis působnosti burzovní dozorčí rady je uvedený ve stanovách Burzy.

Členové
Jan SÝKORA
Martin NOVÁK
Jan VEDRAL
Helena ČACKÁ

Burzovní komora

Členové burzovní komory jsou voleni valnou hromadou. Burzovní komora je statutárním orgánem burzy, který řídí její činnost a jedná jejím jménem. Podrobný popis působnosti burzovní komory je uvedený ve stanovách Burzy.

Předseda
Petr KOBLIC - Burza cenných papírů Praha, a.s.

Členové
Andrea HERRMANN - Wiener Börse AG
Christoph BOSCHAN - Wiener Börse AG
Ondřej DUSÍLEK - Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
David KUČERA - POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.

Burzovní výbor pro kotaci

Přijímá cenné papíry k obchodování na hlavním trhu. Dále se podílí na kontrole dodržování informačních povinností emitentů vyplývající z burzovních pravidel.

Předseda
Petr KOBLIC - Burza cenných papírů Praha, a.s.

Členové
Jiří OPLETAL - Burza cenných papírů Praha, a.s.
Luboš MAZANEC - Burza cenných papírů Praha, a.s.
Dana LAPÁČKOVÁ - Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Tomáš LNĚNIČKA - Centrální depozitář cenných papírů, a.s.