Market Data Agreement

Všechny datové produkty, které vídeňská burza, partnerská burza pražské burzy, nabízí (s výjimkou dat z Budapešti), pokrývá jediná smlouva. Podmínkou pro příjem a šíření dat o trhu je platná smlouva o tržních datech. Tato smlouva sestává z obecné smluvní části, seznamu produktů a ceníku, webového formuláře pro hostované stránky, přílohy věnované kontaktním údajům smluvního partnera a požadavkům na vykazování a audit.

Derived Data Agreement

Klienti, kteří chtějí používat informace v reálném čase a/nebo zpožděné informace v aplikacích "non-diplay" či k vytváření odvozených dat, musejí mít smlouvu o odvozených datech.

Podrobné informace o odběru burzovních dat

Podrobné informace o odběru burzovních dat naleznete na internetových stránkách partnerské burzy ve Vídni:

Wiener Börse - odběr burzovních dat - informace
Wiener Börse - odběr burzovních dat - kontakty