Pro fyzické napojení na obchodní systém Xetra® pro pražský trh a dále také pro trhy v  Budapešti, Lublani a Vídni  je k dispozici několik variant.

Podle toho, zda je obchodující subjekt napojen na obchodní systém přímo či nepřímo ‒ přes Authorized Service Provider (ASP), se hovoří o  přímém a nepřímém technickém napojení.

Podmínky pro technické napojení jsou upraveny v Master Connectivity Agreement (MCA), tedy smlouvě o technickém napojení společnosti Wiener Börse. Tato smlouva se uzavírá mezi obchodujícími subjekty, ASP a Wiener Börse jako poskytovatelem technického napojení na systém obchodování. Příslušné platné „Podmínky pro technické zařízení pro systémy obchodování“ jsou součástí MCA.

Podrobné informace o technologiích

Podrobné informace o technologiích naleznete na internetových stránkách partnerské burzy ve Vídni:

Wiener Börse