Jedním z hlavních motivů pro vstup společnosti na trh vydáním akcií je získání nových finančních prostředků. Spojením mnoha malých vkladů většinou anonymní skupiny akcionářů vznikne velká kapitálová jistina. Tento kapitál slouží jak k financování růstu, tak i k posílení vlastního kapitálu. Vlastní kapitál získaný prostřednictvím burzy má společnost trvale k dispozici.

Stejně tak nástupnictví podniků a odštěpení podniků je možné řídit prostřednictvím IPO. Mezi další motivy patří pokrytí potřeby vlastního kapitálu podmíněné růstem, snížení nákladů na cizí kapitál (dluhy z půjček), zlepšení bonity, zvýšení povědomí o společnosti a konkurenceschopnosti, jakož i atraktivity pro zaměstnance a vedoucí pracovníky. Kromě toho mohou společnosti kotované na burze na základě zvýšení kapitálu průběžně navyšovat vlastní kapitál.

Uvedení akcií do oběhu přináší zisk i celé ekonomice. Silné společnosti jsou totiž základem prosperujícího rozvoje. Vlastní kapitál získaný prostřednictvím burzy získají společnosti a používají jej na velké investice. Společnosti jsou tak konkurenceschopnější, stávající pracovní místa jsou lépe ohodnocena a vznikají nová pracovní místa.

Vstup na burzu musí být dobře připraven

Ne každá společnost může jednoduše vstoupit na burzu, nebo jak se odborně říká „kotovat se na burze“. Přijaty jsou pouze akciové společností (a. s.), které splňují celou řadu přísných podmínek. Prvotní vstup firmy na burzu na základě prodeje podílů společnosti (akcií) veřejnosti se nazývá také „Initial Public Offering“ (IPO). Výtěžek z prodeje získává společnost jako vlastní kapitál. Vstup na burzu je tak pro každou společnost důležitým strategickým rozhodnutím. Cíle musí být předem komplexně naplánovány, musí být zohledněny vnější podmínky (např. aktuální tržní prostředí).

Stanovení emisní ceny v procesu bookbuildingu

Pokud se společnost kótuje na burze, je cena jejích akcií, a tím hodnota společnosti dána nabídkou a poptávkou. Naproti tomu je obtížné stanovit hodnotu společnosti, která ještě na burze kotovaná není. Při první veřejné nabídce akcií (IPO) se snaží dosavadní vlastník dosáhnout co nejvyššího výnosu, zatímco investoři chtějí co nejnižší možnou kupní cenu. Proces bookbuildingu je metoda pro stanovení tržní emisní ceny, resp. objemu emise při první veřejné nabídce akcií. Potenciální institucionální investoři nezávazně oznámí, jaké objemy by za jakou cenu v určitém cenovém pásmu koupili. Na základě této fiktivní knihy objednávek se pak stanoví emisní cena a objem emise. Naproti tomu v případě metody pevné ceny je emisní cena stanovena výhradně hlavní bankou a emitentem ‒ tedy společností, která cenné papíry vydává.

Vstup společnosti na burzu - Inital Public Offering (IPO)

Vstup na burzu otevírá nové obchodní příležitosti
Průvodce emitenta