I v dnešní době určuje cenu cenných papírů obchodovaných na burze nabídka a poptávka. Jak to funguje? Obchod se neuzavírá přímo mezi kupujícím a prodávajícím, ale prostřednictvím oprávněných makléřů, obchodníků respektive členů burzy (seznam členů burzy). Investoři neprovádí své transakce přímo na místě a ani je neprovádí sami, ale pověří obchodníka s cennými papíry, aby koupil nebo prodal určitý počet akcií. Mohou tak učit také elektronicky.

Burzovní parket a elektronická burza

Kdo nezná scény z filmů nebo televizních zpráv s obrázky „parketu“ nějaké burzy. Anglický výraz „floor“, česky „burzovní parket“, označuje místo, kde probíhá obchodování v budově burzy. Takové obrázky odpovídají tradičním představám o „burzovní hale“, kde jsou obchodující osoby, tedy obchodníci přítomni přímo na místě. Opakem tradiční parketové burzy je elektronická burza, kde obchodníci zadávají své objednávky, resp. příkazy, prostřednictvím propojených obchodních systémů. V dnešní době má většina světových burz podobu moderní elektronické burzy, parketové burzy jsou již minulostí. Také obchodování na pražské burze probíhá již mnoho let plně elektronicky.

Obchod s očekáváním

Na burze se obchoduje s očekáváním. Akcie společnosti kótované na burze jsou zpravidla nakupovány, pokud kupující očekává příznivý vývoj podnikání této společnosti. Nebo pokud jsou akcie vzhledem k různým okolnostem velmi levně k mání, a lze počítat se vzestupem jejich hodnoty. Pokud akcionáři očekávají nepříznivý vývoj, je zřejmé, že nabídnou své akcie k prodeji. Burzy tak představují ekonomické barometry, protože předvídají budoucí vývoj. Obecně také velmi citlivě reagují na ekonomické a politické změny.

Kniha objednávek ‒ srdce elektronické burzy burzy

Objednávka, resp. příkaz (order), je výrazem vůle investora koupit nebo prodat cenné papíry. Objednávky zadané investory jsou shromažďovány v „knize objednávek“ a seřazovány dle limitu a okamžiku zadání. Jakmile se vyskytnou dvě vzájemně si odpovídající objednávky nákupu a prodeje, jsou automaticky spojeny (jsou „spárovány“).

Jak stanovit požadovanou kupní nebo prodejní cenu za své cenné papíry?

Investor se může zadáním různých typů objednávek ujistit, že bude nakupovat (maximální cena) nebo prodávat (minimální cena) za určitou cenu.

Objednávky lze umisťovat například v následujících formách:

  • Market Order neboli obchodní příkaz za tržní cenu
    Market Orders jsou neomezené objednávky nákupu/prodeje („objednávky za nejlepší možnou cenu“) bez uvedení cenového limitu, za který jsou objednávky prováděny. V případě tohoto typu objednávky je celá objednávka vyřízena co možná nejrychleji za nejlepší možnou cenu.
  • Limit Order neboli limitní příkaz
    Limitní příkazy jsou omezené objednávky nákupu/prodeje, které mají být provedeny za stanovený limit nebo za lepší cenu.