Mechanismus fungování burzy je v zásadě velmi jednoduchý: Burza je trh, na kterém se určují ceny cenných papírů nebo komodit dle nabídky a poptávky. Obchodování na burze neprobíhá jako v obchodě přímo mezi kupujícím a prodávajícím, ale prostřednictvím obchodníků, tzv. členů burzy (seznam členů burzy).

  • Význam pro investory: Na burze cenných papírů mohou investoři kdykoliv nakupovat a prodávat cenné papíry. Obchodování probíhá podle určitých pravidel, která jsou pro všechny účastníky trhu stejná. Prostřednictvím burzy je zajištěn rychlý nákup nebo prodej cenných papírů.
  • Význam pro firmy: Vstup na burzu přináší firmám dodatečný kapitál. Lze tak financovat investice, výzkumy a pronikání na další trhy. Firmy si tak zajistí udržitelnou konkurenceschopnost.

Burza posiluje národní ekonomiku

Hlavním úkolem burzy je dát dohromady investory (kteří chtějí zhodnotit své peníze) a firmy (které potřebují kapitál, aby svou společnost připravily na budoucnost). Plní tak významnou funkci pro celou národní ekonomiku. Dobře fungující kapitálový trh je důležitým faktorem úspěchu pro každou ekonomiku. Jak silný je kapitálový trh v dané zemi, ukazuje mimo jiné tzv. tržní kapitalizace příslušné burzy.

Dobře fungující burza usnadňuje podnikům investiční činnost, a tím i zajištění stávajících pracovních míst a vytváření nových.

Kromě toho plní burza ještě další úkoly:

  • Poskytnutí obchodní platformy
  • Zajištění transparentnosti cen
  • Přijetí nových emisí pro obchodování na burze
  • Výpočet indexů (ty jsou považovány za „barometr nálady“ na burze a v ekonomice)