Hlavními aktéry na kapitálovém trhu jsou subjekty poptávající kapitál (společnosti nebo veřejný sektor), jejichž záměrem je financovat investiční projekty a emitovat („dát do oběhu“) cenné papíry, a poskytovatelé kapitálu (investoři), kteří chtějí investovat své peníze se ziskem, a proto kupují („upisují“) tyto cenné papíry. Burza organizuje trh pod zákonným dohledem. Setkání poskytovatelů kapitálu a subjektů poptávajících kapitál usnadňují zprostředkovatelé, kteří jednají jako obchodníci či poradci.

 

 

Subjekty poptávající kapitál

Hlavním subjektem poptávajícím kapitál na českém kapitálovém trhu jsou firmy, které si chtějí vstupem na burzu zajistit další kapitál pro investice. Dalším subjektem poptávajícím kapitál může být veřejný sektor. Vláda může financovat část svých veřejných výdajů, jako jsou investice do infrastruktury, prostřednictvím vydávání dluhopisů, jako jsou například státní dluhopisy s různou dobou splatnosti. Vláda tak má také nezbytné prostředky k pozitivnímu ovlivňování konjunktury a zaměstnanosti v naší ekonomice. Banky přijímají ve formě dluhopisů velké sumy peněz s cílem financovat svou vlastní obchodní činnost (např. poskytování úvěrů).

Poskytovatelé kapitálu

Poskytovatelé kapitálu na kapitálovém trhu mohou být jak soukromí, tak i institucionální investoři. Institucionální investoři jsou pojišťovny, investiční společnosti, finanční instituce a další společnosti, které investují získaný kapitál se ziskem.

Zprostředkovatelé

Mezi poskytovateli kapitálu a subjekty poptávajícími kapitál stojí zprostředkovatelé, obchodníci a poradci, tedy prostředníci respektive tzv. členové burzy (seznam členů burzy). Hlavní skupinou zprostředkovatelů jsou banky, které prostřednictvím svých specializovaných poradců v oblasti cenných papíru radí investorům při rozhodování o investování. Poradenství a obchodování je v jejich rukou.

Zákonodárné a dozorové instituce

Právní rámec pro účastníky kapitálového trhu je stanoven jednak vnitrostátními předpisy zákony a nařízeními (zejména Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu) a jednak předpisy na mezinárodní úrovni, zejména právem Evropské unie. Ministerstvo financí se podílí na sestavování tohoto rámce návrhem zákonů a nařízení. Na dění na kapitálovém trhu dohlíží Česká národní banka (ČNB).