Warranty (opční listy)

Warranty (opční listy) jsou listina, která stvrzuje právo na nákup nebo prodej podkladového aktiva během určitého období nebo na jeho konci za předem definovanou cenu.

Opce jsou naopak standardizovaná práva, nejedná se tedy o cenný papír. Naproti tomu warranty (opční listy) ztělesňují opční práva v podobě cenného papíru. Jsou vydávány bankami a mohou mít velmi odlišné vlastnosti (z hlediska platnosti, realizační ceny, poměru odběru atd.), které může emitent (banka) individuálně stanovit.

Certifikáty

Strukturované produkty ‒ zejména certifikáty ‒ jsou mezinárodním trendem. Certifikáty jsou obligace, které vydávají většinou banky. Kupující certifikátu je věřitelem vydávající instituce, která certifikát vydává a nabízí investorovi možnost investovat použitý kapitál transparentně a nákladově efektivně. Prvořadé není dosažení zisku z úroků, ale účast na určité výkonnosti. Certifikáty ztělesňují právo podílet se na výkonnosti podkladového aktiva, kterým mohou být akcie, indexy, měny, komodity, dluhopisy s nulovým kuponem, futures, opce nebo jiné finanční nástroje. V závislosti na potřebách klienta, očekávání trhu, ochotě riskovat a horizontu investování vytváří banky prostřednictvím certifikátů nabídky šité na míru svým klientům.

Jednou z hlavních výhod pro investora je, že již s malými částkami může investovat na trzích, který byly doposud vyhrazeny pouze velkým investorům a bankám. Na rozdíl od tradičních dluhopisů jsou certifikáty ušité na míru. Jejich podobu určuje emitent, a proto existuje nepřeberné množství různých certifikátů. Je dobré si před koupí certifikátu dobře prostudovat podmínky emise a informovat se u investičního poradce nebo emitenta certifikátu o přesném složení a rizikovém profilu příslušného certifikátu.