Exchange Traded Funds (ETF) jsou fondy, které jsou kotovány na burze a mohou být trvale obchodovány. Představují stejně flexibilní a likvidní investiční nástroj jako akcie.

ETF jsou často levnější než tradiční fondy, které jsou obvykle prodávány u bankovních přepážek. U většiny fondů obchodovaných na burze (ETF) se jedná o indexové fondy ‒ tedy o pasivně spravované fondy, jejichž cílem je kopírování vývoje kurzu a výnosnosti podkladového indexu. Princip je jednoduchý: Pokud index roste (např. PX), zvyšuje se zároveň hodnota ETF; pokud index padá, klesá podle toho hodnota ETF. Jediný pohled na index stačí k tomu, aby člověk kdykoliv získal představu o aktuální hodnotě ETF.

Inteligentní investiční příležitost pro soukromé investory

Vzhledem k širokému portfoliu fondů při současném využití obchodních výhod akcie mají soukromí investoři obrovské výhody. Nákup nebo prodej celého portfolia je možný v rámci jedné jediné transakce, což má za následek snížení transakčních nákladů. Není účtován žádný vstupní ani výstupní poplatek. Dividenda může být vyplacena nebo znovu investována. Díky průběžnému stanovování ceny nabízí intradenní obchodování na rozdíl od běžných fondů navíc velmi krátkodobé možnosti obchodování.