Dluhopis je smlouva, která přesně upravuje, že v průběhu emise dluhopisu (vydání) několik upisovatelů (investorů) přenechá emitentovi (vydavateli) určitý kapitál s ujednanou dobou splatnosti a určitým zúročením. Upisovatel je tak věřitelem emitenta a má právo na zúročení i na vrácení použitého kapitálu. Stojí tak proti sobě věřitel a dlužník. Upisovatel má možnost nechat si dluhopis až do vrácení (splacení) nebo ho předtím prodat dál.

Význam dluhopisů

Dluhopisy jsou spojeny s předem dohodnutými úroky, které jsou zpravidla vyšší než v případě bankovního účtu. Úročení může být po celou dobu platnosti pevné nebo proměnlivé (dluhopisy s proměnlivým úročením = floatery). Dluhopisy je možné kdykoliv prodat, je zde ale určité kurzovní riziko. Klíčovou otázkou pro investora je bonita emitenta, tedy jeho schopnost plnit po dobu platnosti dluhopisu všechny finanční závazky.