Vážení uživatele služby „Moje burza“,

v souvislosti s plánovanou změnou internetových stránek Burzy cenných papírů Praha ukončíme v polovině roku 2019 podporu a provoz této služby. Po ukončení se již nebude možné do služby přihlásit a ani ji používat.

Velmi si vážíme Vaší přízně, děkujeme Vám za dosavadní používání služby „Moje burza“ a omlouváme se za nepříjemnosti způsobené jejím ukončením.

Váš tým Burzy cenných papírů Praha

Sestavte si vlastní portfolio, sledujete vývoj cen Vámi vybraných cenných papírů nebo si nechte zasílat Vámi nastavená upozornění. To vše pomocí služby Moje burza v personalizované oblasti těchto internetových stránek.

Moje portfolia

"Moje portfolia" slouží k vytvoření portfolií Vámi zvolených investičních nástrojů. Můžete si tak vytvořit simulaci obchodování a správy skutečných investičních portfolií. Můžete si zde udržovat přehled o hodnotě portfolia s udáním poslední ceny, absolutní či procentní změny i celkové výkonnosti na základě stávajících kurzů (absolutně i v procentech). Zobrazit si můžete také historii veškerých provedených nákupů i prodejů, vkladů i výplat týkající se portfolia. Ve formě tabulky a grafu můžete sledovat aktuální výkonnost i zisk či ztráty nebo složení aktuálního portfolia.

Moje seznamy sledovaných

"Moje seznamy sledovaných" slouží k vytvoření seznamu vybraných nástrojů s přehledným zobrazením hodnoty nástrojů s udáním poslední ceny, absolutní i procentní změny, denního maxima a minima i obratu nástroje v kusovém i hodnotovém vyjádření.

Moje upozornění

"Moje upozornění" slouží k vytváření upozornění pro zvolené investiční nástroje, pokud jeho cena překročí Vámi definovanou hodnotu, pokud dosáhne ročního či absolutního minima nebo maxima nebo pokud dojde k určité procentuální změně.

Návod na používání služby Moje burza (PDF)