Sestavte si vlastní portfolio, sledujete vývoj cen Vámi vybraných cenných papírů nebo si nechte zasílat Vámi nastavená upozornění. To vše pomocí služby Moje burza v personalizované oblasti těchto internetových stránek.

Moje portfolia

"Moje portfolia" slouží k vytvoření portfolií Vámi zvolených investičních nástrojů. Můžete si tak vytvořit simulaci obchodování a správy skutečných investičních portfolií. Můžete si zde udržovat přehled o hodnotě portfolia s udáním poslední ceny, absolutní či procentní změny i celkové výkonnosti na základě stávajících kurzů (absolutně i v procentech). Zobrazit si můžete také historii veškerých provedených nákupů i prodejů, vkladů i výplat týkající se portfolia. Ve formě tabulky a grafu můžete sledovat aktuální výkonnost i zisk či ztráty nebo složení aktuálního portfolia.

Moje seznamy sledovaných

"Moje seznamy sledovaných" slouží k vytvoření seznamu vybraných nástrojů s přehledným zobrazením hodnoty nástrojů s udáním poslední ceny, absolutní i procentní změny, denního maxima a minima i obratu nástroje v kusovém i hodnotovém vyjádření.

Moje upozornění

"Moje upozornění" slouží k vytváření upozornění pro zvolené investiční nástroje, pokud jeho cena překročí Vámi definovanou hodnotu, pokud dosáhne ročního či absolutního minima nebo maxima nebo pokud dojde k určité procentuální změně.

Návod na používání služby Moje burza (PDF)