1. krok - Kontaktovat člena burzy

 • Na pražské burze lze obchodovat pouze prostřednictvím tzv. členů burzy, kterými jsou zejména významné banky a makléřské firmy (seznam členů burzy)
 • Doporučujeme oslovit více členů a vybrat si na základě nejvýhodněji nabídnutých podmínek (rozsah služeb, ceníky, přístup k datům, dostupnost člena pro investora atd.)

2. krok - Uzavřít se členem burzy smluvní vztah

 • Komisionářská smlouva, mandátní smlouva atd.
 • Investiční dotazník

3. krok - Zadávání příkazů k obchodování s cennými papíry

 • On-line klientské obchodní aplikace ("přes internet")
 • Telefonické zadávání pokynů
 • Správa portfolia členem (služby osobního makléře)

 

Požadavky na investora

 • Předložení dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas)
 • Existence majetkového účtu v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP)

  • Pokud ho investor nemá, člen burzy mu zprostředkuje jeho založení

 • Peněžní účet

  • Finanční prostředky na nákup cenných papírů, poplatky atd.

 • Firma (právnická osoba) navíc musí předložit

  • Výpis z obchodního rejstříku
  • Jednat mohou pouze oprávněné osoby nebo zastupující osoby, které předloží odpovídající plnou moc

 

Postup pro obchodování zahraničních cenných papírů

Nákup zahraničních cenných papírů a jejich následný převod na účet vedený u zahraničního depozitáře

 • Nákup cenných papírů v obchodním systému Xetra® Praha
 • Člen burzy, jehož prostřednictvím investor uzavírá burzovní obchody, zadá v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP) příkaz k převedení nakoupených cenných papírů z účtu vedeného v CDCP na investorův účet vedený příslušným zahraničním depozitářem. Zároveň obchodník, který investorovi spravuje majetkový účet u příslušného zahraničního depozitáře, zadá příkaz k připsání nakoupených cenných papírů
 • Oba příkazy jsou „spárovány“ a CDCP předá nakoupené cenné papíry příslušnému zahraničnímu depozitáři

Prodej zahraničních cenných papírů, které jsou vedeny na majetkovém účtu u zahraničního depozitáře

 • Prodej cenných papírů v obchodním systému Xetra® Praha
 • Obchodník, který investorovi spravuje majetkový účet u příslušného zahraničního depozitáře, zadá příkaz k převedení prodaných cenných papírů z účtu vedeného u tohoto zahraničního depozitáře na investorův účet vedený v CDCP a zároveň člen burzy, jehož prostřednictvím investor uzavírá burzovní obchody, zadá v CDCP příkaz k připsání prodávaných cenných papírů na investorův účet vedený v CDCP
 • Oba příkazy jsou „spárovány“ a CDCP si od příslušného zahraničního depozitáře převezme prodávané CP

Spolupráce CDCP se zahraničními depozitáři

 • Clearstream Bank Luxembourg (CBL)
 • DTC (USA)
 • OeKB (Rakousko)
 • Euroclear (Francie, Holandsko…)
 • CREST (Velká Británie)

Obecně platí

 • Pro zahraniční cenné papíry v evidenci CDCP jsou zajišťovány všechny výplaty výnosů, corporate actions a refundace daní
 • Za převody cenných papírů mezi depozitáři platí účastníci CDCP poplatky v souladu s Ceníkem CDCP
 • Cenné papíry lze převádět pouze mezi depozitáři, které umožňují vypořádání předmětných cenných papírů (tzv. place of settlement)
 • Převod cenných papírů mezi depozitáři nemá vliv na termín vypořádání obchodu (T+2)
 • V rámci systému Xetra® Praha není žádný rozdíl mezi obchodováním s domácími a se zahraničními cennými papíry
 • V rámci systému vypořádání v CDCP v případě, že investor nepožaduje jako součást vypořádání obchodu se zahraničním cenným papírem zároveň převod předmětných cenných papírů mezi CDCP a zahraničním depozitářem, není žádný rozdíl mezi vypořádáním domácích a zahraničních cenných papírů
 • Daný cenný papír má vždy pouze jeden kód ISIN. Pod tímto kódem je tento cenný papír na všech burzách, na kterých je přijat k obchodování, a pod tímto kódem je také veden ve všech odpovídajících depozitářích

 

Kontakty


Jana Horová, Tomáš Krejčí

Obchodování – Burza cenných papírů Praha

trading(a)pse.cz
+420 221 832 146


Tomáš Lněnička

Vypořádání – Centrální depozitář cenných papírů

lnenicka(a)pse.cz
+420 221 832 242


Eva Miškovská, Zdena Kadlecová

Vypořádání zahraničních cenných papírů

miskovska(a)pse.cz, kadlecova(a)pse.cz
+420 221 832 237, +420 221 832 818