Obecně platí, že s veškerými osobními údaji získanými při poskytování služeb Moje burza nakládáme důvěrně. Nepředáváme je třetím stranám.

Údaje, které jste poskytli, budou shromážděny, používány, zpracovány a ukládány výlučně v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů pro potřeby poskytování služeb, účetnictví, vypořádání plateb, logistiky a záznamů o zákaznících.

Abychom Vaše údaje ochránili před přístupem neoprávněných stran, jsou při přenosu šifrovány pomocí bezpečnostního standardu SSL (Secure Socket Layer). Tento software tak zajišťuje vysokou bezpečnost a šifruje všechny Vaše osobní údaje, jako jsou jméno, adresa nebo e-mailová adresa, vygenerováním kódu. Tento standard zajišťuje nejvyšší možnou míru zabezpečení dat v souladu s dnešní špičkovou technologií.

Máte právo kdykoli si vyžádat informace o svých osobních údajích, které jsou uloženy v našich systémech. Takové požadavky nám zasílejte e-mailem.

Zásady používání cookies

Co jsou cookies?

Cookie je informace, která se do přístroje koncového uživatele (PC, mobilní telefon apod.) ukládá jako malý textový soubor, kdykoli tento uživatel navštíví stránku. Cookies se mimo jiné používají ke správnému určení délky návštěvy na stránce.

Další informace o tomto tématu jsou k dispozici na stránce www.allaboutcookies.org

Proč používáme cookies?

Burza cenných papírů Praha používá cookies k průběžnému zlepšování kvality, fungování a uživatelské přívětivosti své stránky.

Cookies navíc zajišťují hladké, bezproblémové používání stránky včetně oblasti personalizovaných služeb.

Uživatelé se mohou rozhodnout, zda cookies Burzy cenných papírů Praha přijmou či odmítnou. Toto rozhodnutí lze kdykoli změnit v nastavení prohlížeče. Další informace jsou uvedeny níže.

Používání našich služby Moje burza je podmíněno přijetím cookies.

Jaké typy cookies se na stránce používají?

Funkční cookies
Dočasné (relační) cookies se používají během návštěvy stránky. Tyto cookies jsou zapotřebí k využívání personalizované sekce služeb na naší stránce (Moje burza). Díky nim můžeme zpracovat registraci a po přihlášení uživatele ji přiřadit k jeho profilu. Když uživatel internetovou stránku opustí, relační cookies se automaticky smažou.

Trvalé cookies
Trvalé cookies slouží kupříkladu k záznamu počtu návštěv stránky a uživatelů. Používají se k analýze dat a Burza cenných papírů Praha  je může využít pro statistické účely a ve zprávách. Toto hodnocení se používá k optimalizaci obsahu a ke zlepšení funkčnosti internetové stránky (oprava chyb). Hodnocení se provádí pomocí služby Google Analytics. IP adresy uživatelů jsou anonymizované. Další podrobnosti jsou k dispozici na stránce https://support.google.com/analytics/answer/2763052

Další podrobnosti jako typ a životnost cookies jsou k dispozici na stránce https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Informace o webové analytické službě

Tato internetová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google, Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá cookies, což jsou textové soubory ukládané na Váš počítač, které pomáhají s analýzou uživatelského chování na internetové stránce. Informace, jež cookie vygeneruje o tom, jak stránku používáte (včetně Vaší IP adresy), budou předány společnosti Google a ta je uloží na svých serverech v USA. Google tyto informace použije k vyhodnocení toho, jak stránku používáte, k vytvoření zpráv o aktivitě na internetové stránce pro její provozovatele a k poskytování dalších služeb, které se týkají aktivity na stránce a používání internetu. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud pro ni tyto informace zpracovávají nebo pokud to vyžaduje zákon. Google nespojí Vaši IP adresu s libovolnými jinými informacemi, jimiž disponuje.  Příslušnými nastaveními ve svém prohlížeči můžete použití cookies odmítnout, ale upozorňujeme, že v takovém případě nemusíte mít možnost plně využívat funkce této internetové stránky.  Použitím této stránky vyjadřujete souhlas s tím, že Google bude Vaše údaje zpracovávat způsobem a pro účely uvedené výše.

Správa nastavení cookies

Uživatelé mohou kdykoli změnit přijetí či odmítnutí cookies v nastavení svého prohlížeče.

Níže je uvedeno několik příkladů pro nejpopulárnější prohlížeče:

Internet Explorer
V pravém horním rohu prohlížeče klikněte na ozubené kolečko a poté na Možnosti internetu. Poté klikněte na záložku Osobní údaje. Je-li jezdec na úrovni Střední či níže, je ukládání cookies povoleno. V opačném případě je zakázáno.

Firefox 
Klikněte na tlačítko Menu nahoře a zvolte Možnosti. Po volbě nabídky Soukromí otevře menu Historie rozbalovací seznam, z něhož zvolte možnost Použít vlastní nastavení pro historii. Tam volte své preference kliknutím na Přijmout cookies.

Safari
V levém horním rohu prohlížeče otevřete menu Preference, následně klikněte na záložku Osobní údaje. Nastavení si můžete upravit v možnosti Cookies a data internetové stránky (Vždy blokovat, Povolit jen ze stávající stránky, Povolit z navštěvovaných stránek a Vždy povolit).

Google Chrome
V prohlížeči klikněte na ikonu menu v pravém horním rohu a zvolte Nastavení. Po kliknutí na Zobrazit pokročilá nastavení zvolte Nastavení obsahu v sekci Osobní údaje. Změny můžete provést kliknutím na Cookies. Povolíte je volbou možnosti Povolit nastavení místních údajů.

Pokud na svém koncovém zařízení používáte jiné prohlížeče, najděte si podrobnosti v nápovědě.

Rozšíření prohlížeče Google Analytics Opt-out
Chcete-li Google Analytics zamezit v ukládání cookies, nainstalujte si toto rozšíření prohlížeče.

Pozn.
Burza cenných papírů Praha upozorňuje, že tyto zásady používání cookies může kdykoli měnit, a vyhrazuje si příslušné právo.