Tvůrci trhu, případně tzv. patrnoni, jsou členové burzy, kteří zvyšují likviditu obchodování s cennými papíry tím, že kótují, stanovují nákupní a prodejní cenu daných cenných papírů.

Tvůrci trhu kótující emise
Obchodování za účasti patrona
Parametry emisí