Regulovaný trh je vedle dluhopisů určený rovněž pro obchodování investičních nástrojů derivátového typu (např. investičních certifikátů, warrantů, strukturovaných dluhopisů apod.) a fondů kolektivního investování obchodovaných na burze, tedy tzv. ETF. Pro přijetí na Regulovaný trh burzy je přitom třeba splňovat pouze zákonné podmínky regulovaného trhu a příslušné evropské normy.

Pro koho je Regulovaný trh

Na subjekty, jejichž investiční nástroje mají být obchodovány na Regulovaném trhu obchodovány, jsou kladeny vyšší nároky než na společnosti vydávající emise obchodované na neregulovaných mimoburzovních trzích.

Přijetím na Regulovaný trh se každý emitent zavazuje plnit informační povinnosti v českém, slovenském či anglickém jazyce.

Co udělat pro přijetí na Regulovaný trh

Pro přijetí emise dluhopisů na Regulovaný trh je potřeba předložit mimo jiné:

  • žádost o přijetí
  • prospekt investičního nástroje nebo stanovy, statut a sdělení klíčových informací v případě ETF, alternativně obdobné dokumenty vydané v souladu se zahraničními právními předpisy
  • doklad o přidělení ISIN či obdobného identifikačního kódu
  • odkaz na zdroj obsahující aktuální a spolehlivé informace o podkladovém aktivu v případě investičních derivátů
  • v případě ETF dále povolení ČNB či příslušného zahraničního orgánu k vytvoření fondu kolektivního investování
  • podepsanou rámcovou smlouvou mezi emitentem a burzou

Žádost lze zaslat i elektronicky. O přijetí emise investičních nástrojů rozhoduje generální ředitel burzy, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení žádosti.

S přijetím jedné emise investičních certifikátů, warrantů či obdobných investičních nástrojů je spojen pouze jednorázový poplatek ve výši 5 000 Kč, (v případě více emisí maximálně 100 000 Kč ročně za všechny emise jednoho emitenta). Za přijetí schváleného programu pak poplatek ve výši 100 000 Kč. V případě ETF je jednorázový poplatek ve výši 50 000 Kč. Obchodování samotné je pro emitenta zdarma.