START je trhem pro menší inovativní společnosti s hodnotou od velikosti 25 mil. Kč, které chtějí získat nový kapitál, případně jejichž majitelé chtějí částečně nebo zcela ze stávajícího podnikání vystoupit a kapitalizovat tak svoji dosavadní činnost. Výhodou STARTu oproti jiným obdobným trhům v Evropě jsou minimální náklady na straně emitenta. Cena nového kapitálu se tak stává konkurenceschopnou jakékoliv jiné formě financování nebo exitu.

 

Trh pro menší firmy

  • 25 mil. Kč < celková hodnota < 2 mld. Kč
  • Zjednodušený prospekt, české účetní standardy, nezávislá analýza
  • Flexibilní možnost opakovaného úpisu

 

START nepřináší možnosti jen emitentům, ale i investorům. Zaměřuje se zejména na profesionální investory, kteří se chtějí stát partnery úspěšných společností nabízených na trhu a chtějí v takových společnostech dosáhnout významných podílů nebo úplné kontroly. Investoři se rekrutují z řad zkušených a kapitálově silných individuálních investorů nebo z řad fondů soukromého nebo venture kapitálu.

 

Investoři 

  • Kapitálově silní investoři s vysokou tolerancí k riziku
  • Minimální investice 100 tis. Kč
  • Business angels, PE, VC

 

Obchodování na trhu START není kontinuální jako na jiných trzích pražské burzy, ale jedná se o aukci, která probíhá v předem stanovených dnech, tzv. START Days. Do této aukce se firmy, které mají zájem o získání kapitálu nebo prodej části nebo celku firmy, či kombinaci navýšení a prodeje, hlásí. V průběhu aukce se potkává nabídka emitenta s poptávkou ze strany investorů. Aby byla pravděpodobnost úspěšné aukce zvýšena, je nutné nechat investory nahlédnout do firmy a prezentovat její současnou situaci a budoucí plány. V rámci START Days bude mít každá společnost, která se uchází o přízeň investorů poprvé nebo již je na trhu START obchodována, možnost prezentace pro investory – a to jak formou videokonference přenášené registrovaným investorům přes stránky trhu START nebo přímo, v místě konání aukce (místo bude vždy oznámeno spolu s termínem aukce).

 

START Day několikrát ročně

  • Prezentace emitentů
  • Investoři přítomni na místě nebo sledují živě v investorské zóně webu
  • Aukce v systému Xetra®