Obchodování na Burze cenných papírů Praha probíhá prostřednictvím systému Xetra®, který patří k nejrozšířenějším obchodním platformám v Evropě. Na trzích pražské burzy mohou její členové a jejich klienti uzavírat obchody s akciemi, dluhopisy, strukturovanými produkty a cennými papíry vydanými investičními fondy. Mimo regulované trhy burza nabízí i trh neregulovaný, tzv. mnohostranný obchodní systém (MTF), který je určen pro emitenty ze segmentu středních a malých firem (SME) na jedné straně a pro zkušené investory na straně druhé. Díky své dceřiné společnosti, Centrálnímu depozitáři cenných papírů, má burza pod kontrolou i vypořádání obchodů, čímž pokrývá celý procesní řetězec spojený s obchodováním na veřejných trzích.

Kalendář burzovních dní
Harmonogram burzovního dne
Parametry obchodování