Profil společnosti

Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP), je největším a nejstarším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. 

Obchodování na BCPP probíhá prostřednictvím licencovaných obchodníků s cennými papíry, kteří jsou zároveň členy burzy. Jedná se především o významné banky a makléřské firmy. Jestliže se tedy běžný investor rozhodnete na burze investovat, je třeba obrátit se na některého ze členů burzy.

Seznam členů burzy

BCPP tvoří spolu se svými dceřinými společnostmi skupinu PX. Vedle burzy je nejvýznamnější společností skupiny Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) zaujímající dominantní postavení v oblasti vypořádání obchodů s cennými papíry na českém kapitálovém trhu. Se skupinou PX dále úzce spolupracuje společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE), která představuje obchodní platformu pro obchodování s elektřinou a zemním plynem. 

BCPP je spolu s CDCP a s vídeňskou burzou cenných papírů (Wiener Börse) součástí skupiny CEESEG.

Centrální depozitář cenných papírů
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE
CEESEG
Wiener Börse

BCPP je členem Federace evropských burz (FESE) a americkou Komisí pro cenné papíry a burzy (US SEC) je zařazena do prestižního seznamu burz bezpečných pro investory (status tzv. „Designated Offshore Securities Market“).

FESE
US SEC

 

Historie

Snahy o založení burzy se datují už od dob Marie Terezie, úspěchu však bylo dosaženo teprve v roce 1871. Zpočátku se na pražské burze obchodovalo jak s cennými papíry, tak i s komoditami. Velmi úspěšná se stala pražská burza v obchodu s cukrem, pro který se stala klíčovým trhem pro celé Rakousko-Uhersko. Po první světové válce však tento druh obchodů ustoupil a obchodovalo se již výlučně s cennými papíry.

Meziválečné období se stalo pro pražskou burzu obdobím největšího rozmachu. Svým významem dokonce překonala burzu vídeňskou. Toto období prosperity však bylo přerušeno příchodem druhé světové války, která znamenala pro pražskou burzu konec obchodování na více než 60 let. Na úspěšnou a bohatou tradici mohlo být navázáno až po pádu komunismu, kdy se 6. dubna 1993 uskutečnily na parketu burzy první obchody a pražská burza začala psát svou novodobou historii. V roce 2013 tedy burza oslavila dvacáté výročí od zahájení novodobého obchodování.

Historie burzy zachycená ve filmu vytvořeném k dvacetiletému výročí novodobého fungování burzy

Další informace o Burze cenných papírů Praha

Orgány a struktura burzy
Výroční zprávy
Zaměstnání