Oznámení: Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace Zavřít

Novinka

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Burzovní komora, v souladu s ustanovením § 366 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, a čl. 18 odst.1 a čl. 19 stanov Burzy cenných papírů Praha svolává 31. valnou hromadu akcionářů burzy na den 30. dubna 2019 v 11.00 hodin v sídle burzy.

Pozvánka včetně všech příloh a další zákonem stanovené podklady jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.