Oznámení: Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace Zavřít

Novinka

Říjnové zasedání burzovní komory

Na svém dnešním zasedání burzovní komora mimo jiné projednala a schválila úpravu pravidel v části řešící přijetí cenného papíru k obchodování na burzovních trzích, úpravu pravidel v části týkající se přijetí a obchodování warrantů a schválila vyřazení jedné emise z obchodování.
V souladu s platným nařízením komise ES č. 809/2004 burza upravila svá pravidla ošetřující přijetí cenného papíru k obchodování na některý ze svých trhů (Kotační pravidla). Z kotačních pravidel byly vypuštěny pasáže týkající se obsahu prospektu, neboť tento vyplývá z výše zmíněného nařízení Evropského společenství. Další úpravu pravidel týkající se jazyka plnění informačních povinností uvítají zejména zahraniční emitenti, kteří budou moci všechny své informační povinnosti vyplývající z požadavků trhu, na kterém jsou jejich cenné papíry obchodovány, plnit v anglickém jazyce. Předpokladem k tomu je pouze svolení regulátora, tedy České národní banky.
Vzhledem k obdobnému právnímu postavení warrantů a investičních certifikátů rozšířila burza část burzovních pravidel upravující podmínky přijetí a obchodování certifikátů i o warranty. Warranty patří stejně jako certifikáty do skupiny cenných papírů, nicméně vzhledem k jejich možnému derivátovému charakteru budou obchody s nimi uveřejňovány v rámci nové skupiny certifikátů a warrantů. Pražská burza v budoucnu počítá s jejich obchodováním. „Jedná se o běžný produkt, který se těší velkému zájmu investorů v zahraničí. Předpokládám, že se i u nás najde v dohledné době emitent, který bude mít o vydání takového produktu zájem“ – komentuje úpravu pravidel Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.
Na základě žádosti akcionáře Aqualia Gestion Integral Del Agua, S.A., který vlastní více než 95 % společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s., rozhodla burzovní komora v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu (zák. č. 256/2004 Sb.) o ukončení obchodování emise akcií SM VOD.A KAN.OVA, ISIN CS0008435251, na vedlejším trhu burzy. Rozhodnutí nabývá účinnosti 8.11. 2006. Poslední obchodní den je 7.11. 2006.