Index PX je oficiálním cenovým indexem Burzy cenných papírů Praha. Jedná se o cenový index s váženým poměrem nejlikvidnějších akcií počítaný v reálném čase.

Název indexuPX
ISINXC0009698371
Typ indexuCenový index nejobchodovanějších emisí
VáženíTržní kapitalizace
Maximální váha20 % (v rozhodném dnu)
Počet bazických emisíVariabilní
Výchozí datum5. 4. 1994 (index PX převzal historii indexu PX 50)
Vzorec

Base Value = výchozí hodnota indexu 1 000
AF(t) = koeficient zřetězení
qi = počet cenných papírů i-té bazické emise
indexu uplatněný ve výpočtu indexu v čase t
pi (t) = kurz i-té emise indexu v čase t
FFi = free float faktor
(podíl volně obchodovatelných akcií)
RFi = redukční faktor
N (t) = počet bazických emisí v indexu v čase t
Start cap. = výchozí hodnota tržní kapitalizace
= 379 786 853 620 ze dne 5.4.1994

Čas výpočtu9:00 - 16:28
Frekvence výpočtuv reálném čase
Periodická aktualizacePrvní burzovní den následující po třetím pátku
v měsících březnu, červnu, září a prosinci