Index PX-TR je oficiálním "total return" indexem Burzy cenných papírů Praha. Jedná se o index s váženým poměrem nejlikvidnějších akcií, v jehož výpočtu jsou zohledněny dividendové výnosy. Je počítán v reálném čase.

Název indexuPX-TR
ISINCZ0160000019
Typ indexuDividendový index nejobchodovanějších emisí
VáženíTržní kapitalizace
Maximální váha20 % (v rozhodném dnu)
Počet bazických emisíVariabilní
Výchozí datum20. 3. 2006
Vzorec

Výpočet tržní kapitalizace báze indexu

V případech, kdy dochází k výplatě dividendy,
je ke třetímu burzovnímu dni, který předchází ex-date,
uplatněn následující výpočet tržní kapitalizace
a koeficientu zřetězení

Base Value = výchozí hodnota indexu 1 000
AF(t) = koeficient zřetězení
qi = počet cenných papírů i-té bazické emise
indexu uplatněný ve výpočtu indexu v čase t
pi (t) = kurz i-té emise indexu v čase t
FFi = free float faktor
(podíl volně obchodovatelných akcií)
RFi = redukční faktor
N (t) = počet bazických emisí v indexu v čase t
Start cap. = výchozí hodnota tržní kapitalizace
= 974 253 348 625,2 Kč

Čas výpočtu9:00 - 16:28
Frekvence výpočtuv reálném čase
Periodická aktualizacePrvní burzovní den následující po třetím pátku
v měsících březnu, červnu, září a prosinci