PX-GLOB index je cenový index, který zahrnuje všechny obchodované akcie. Je počítán jednou denně po ukončení burzovního dne.

Název indexuPX-GLOB
ISINCZ0160000001
Typ indexuCenový index se širokou bází
VáženíTržní kapitalizace
Maximální váha20 % (v rozhodném dnu)
Počet bazických emisíVariabilní
Výchozí datum30. 9. 1994
Vzorec

Base Value = výchozí hodnota indexu 1 000
AF(t) = koeficient zřetězení
qi = počet cenných papírů i-té bazické emise
indexu uplatněný ve výpočtu indexu v čase t
pi (t) = kurz i-té emise indexu v čase t
FFi = free float faktor
(podíl volně obchodovatelných akcií)
RFi = redukční faktor
N (t) = počet bazických emisí v indexu v čase t
Start cap. = výchozí hodnota tržní kapitalizace
= 408 749 681 821,78

Čas výpočtu9:00 - 16:28
Frekvence výpočtuPo ukončení burzovního dne na základě závěrečných kurzů
Periodická aktualizacePrvní burzovní den následující po třetím pátku
v měsících březnu, červnu, září a prosinci