Close

Předpokládané ukončení obchodování s emisí CETV

06. 10. 2020

Společnost CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. dne 6. října 2020 uveřejnila regulatorní oznámení, dle něhož získala veškeré nezbytné regulatorní souhlasy pro dokončení fúze se subjekty ze skupiny PPF, v jejímž důsledku dojde k zániku akcií CETV, ISIN BMG200452024 přijatých k obchodování na trhu Prime Market oproti výplatě protiplnění ve výši 4,58 USD. Z oznámení uveřejněného emitentem mimo jiné vyplývá, že předpokládané datum dokončení transakce je 13. říjen 2020. Na základě výše uvedeného oznámení burza proto pozastaví obchodování s emisí CETV, ISIN BMG200452024 na trhu Prime Market od počátku obchodního dne 9. října 2020 a pokud nedojde k oznámení posunu předpokládaného data účinnosti fúze, bude dne 13. října 2020 obchodování s touto emisí ukončeno.
Regulatorní oznámení emitenta lze nalézt na tomto odkazu:
https://www.cetv-net.com/company-news/press-releases/press-release-details/2020/Central-European-Media-Enterprises-Announces-Expected-Merger-Closing-Date/default.aspx
 


BMG200452024