We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By using this website, you agree to this use. More information Close

News

Poslední dny pro odevzdání ročních auditovaných účetních závěrek

V souladu s Burzovními pravidly Podmínky přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu je 30. červen 2000 posledním dnem pro odevzdání ročních auditovaných účetních závěrek všech společností, jejichž emise jsou obchodovány na hlavním a vedlejším trhu. Z těchto údajů je na našich internetových stránkách v záložce Cenné papíry – Seznam (vždy u příslušné emise) pro zájemce ihned k dispozici výše hospodářského výsledku za účetní období v tis. Kč u všech společností, jejichž akcie a podílové listy jsou na výše uvedených trzích obchodovány.
U těchto společností lze také nalézt základní informace o výnosech z cenného papíru za rok 1999, které jsou doplňovány do údajů o příslušné emisi ihned, jakmile jsou schváleny příslušnými orgány jednotlivých společností a oznámeny emitentem burze.