We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By using this website, you agree to this use. More information Close

News

IPOPEMA Securities S.A. – nový člen Burzy cenných papírů Praha

Polský obchodník s cennými papíry IPOPEMA Securities S.A. se stává novým členem Burzy cenných papírů Praha. Jedná se o druhého ryze zahraničního člena pražské burzy. Sídlo společnosti je ve Varšavě, odkud budou řízeny a realizovány všechny aktivity spojené s pražským trhem. IPOPEMA Securities S.A. je současně členem burzy v Budapešti a Varšavě.

Společnost IPOPEMA Securities S.A. se stala s účinností od 10.října rovněž účastníkem Centrálního depozitáře cenných papírů, což je nezbytnou podmínkou pro úspěšné zahájení obchodování na pražské burze.

Burza cenných papírů Praha má 20 členů, kterým umožňuje obchodovat s akciemi, dluhopisy, investičními certifikáty, warranty a futures na třech trzích.