30. 5. 2016 CETV 62,55 Kč 5,66% ČEZ 438,20 Kč -1,08% ERSTE GROUP BANK 657,80 Kč -0,66% FORTUNA 86,00 Kč 0,00% KOFOLA ČS 439,90 Kč 1,50% KOMERČNÍ BANKA 964,00 Kč 0,42% MONETA MONEY BANK 75,70 Kč -0,39% O2 C.R. 233,50 Kč 1,52% PEGAS NONWOVENS 796,00 Kč 0,76% PHILIP MORRIS ČR 12 699,00 Kč 1,75% PLG 205,60 Kč -0,48% STOCK 56,05 Kč -1,67% TMR 640,00 Kč 0,00% UNIPETROL 176,95 Kč 1,64% VIG 538,50 Kč 1,78%

Trading calendar for 2008

The Prague Stock Exchange is open Monday through Friday and closed on public holidays, which are the following days: January 1, March 24, May 1 and 8, October 28, November 17, December 24, 25, 26 and also December 31, 2008.

2008 Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Total
January   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31                    
February         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29                  
March           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31            
April   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30                      
May       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31                
June             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30            
July   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31                    
August         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31              
September 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
22 23 24 25 26 27 28 29 30                        
October     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31                  
November           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30              
December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 19
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31                      
                                        Total 252

 

Archive: